Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Praca w RZPWE

Regulamin zasad naboru kandydatów do zatrudnienia na wolne stanowiska urzędnicze, w tym kierownicze stanowiska urzędnicze w Regionalnym Zespole Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu.

DOCkwestionariusz-osobowy-rzpwe.doc
DOCWzór-oświadczenia-o-posiadaniu-obywatelstwa-polskiego-pełnej-zdolności-do-czynności-prawnych-i-korzystaniu-z-pełni-praw-publicznych-o-niekaralności.doc
PDFZarządzenie 2016 002 zał 61 regulamin zasad naboru kandydatów do zatrudnienia na wolne stanowisko urzędnicze.pdf
PDFZarządzenie nr 2019 020 zmiana do Regulaminu zasad naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze.pdf
 

Wersja XML